Kluczowa rola wody w organizmie psów

Woda jest nieodzownym składnikiem życia dla każdego organizmu, zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego. U udomowionych zwierząt jakimi są psy, to właściciel jest odpowiedzialny za ich dobrostan. My jako opiekunowie decydujemy kiedy i co pies je (chyba, że akurat coś zje na spacerze). Dlatego ważne jest wiedzieć jakie potrzeby ma psi organizm – by móc je […]